GS. Lê Đình Thông – Tình Cha

Công cha như núi Thái Sơn

Tình cha nước cuốn nguồn cơn mỏi mòn

Cha luôn dẫn dắt đoàn con

Ngay từ tấm bé tấc lòng thơ ngây

Cha cho con biết đường ngay

Đường đời quắt quéo tù đầy lất lây

 Ở đời vay trả trả vay

Cái vòng luẩn quẩn loay hoay thế hoài

Cha còn kèm cặp mỗi ngày

Chữ ta viết đúng chữ tây đàng hoàng

Cha tôi mua vé đá banh

Tinh thần thượng võ, múa càn làm chi

Đời cha tiết tháo vô vi

Không làm điều xấu chi li đồng tiền

Tấm lòng cương trực ngay hiền

Một bên nợ nước một bên tình nhà

Sau này thời đại gian tà

Cha tù lao cải chốn xa bỏ mình

Mây xanh non nước hữu tình

Vùi thân ở lại một mình trên cao.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*