GS. Lê Đình Thông – Tình Cha

Công cha như núi Thái Sơn Tình cha nước cuốn nguồn cơn mỏi mòn Cha luôn dẫn dắt đoàn con Ngay từ tấm bé tấc lòng thơ ngây Cha cho con biết đường ngay Đường đời quắt quéo tù đầy lất lây  Ở đời vay trả trả vay Cái vòng luẩn quẩn loay hoay thế hoài Cha còn kèm cặp mỗi ngày Chữ ta viết đúng chữ tây đàng hoàng Cha tôi mua vé đá banh Tinh thần thượng võ, múa càn làm chi Đời cha tiết tháo vô vi Không làm điều xấu chi li đồng tiền Tấm lòng cương trực ngay hiền Một bên nợ nước một bên tình nhà Sau này thời đại gian tà Cha tù lao cải chốn xa bỏ mình Mây xanh non nước hữu tình Vùi thân ở lại một mình trên cao.