Mắt ngọc

Mắt ngọc hong lên dưới rặng đào

Buồn xa oanh vẳng nhạc Ly Tao

Hương xuân phảng phất đâu người cũ

Trầm thoảng đong đưa mộng thủa nào

TA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*