Ta Về

Ta về nhịp bước bâng khuâng

Tìm trong kinh cổ bấy lần tử sinh

Bao nhiêu bận, bao nhiêu hình

Luân trầm theo nghiệp chuyển sinh vạn trùng

Ta về một giấc lao lung

Chìm trong trôi nổi giữa vùng huyễn mơ

Tâm tư nặng gánh đôi bờ

Đôi vầng nhật nguyệt lơ xơ bóng gầy

11.17.2018

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*