Pháp Hiền – Tưởng Huế Xuân Mưa

Tưởng Huế mưa như thuở có em
Mùa xuân trên triệu triệu cánh sen
Ngờ đâu nắng quyện trời xanh thẳm
Áo choàng vai mỏng biết đâu tìm

Nhớ Huế mùa xuân mưa thủ thỉ
Thầm thì đón mộng tóc Hương huyền
Ngờ đâu thuyền vắng qua thôn Vỹ
Quên bước chân thưa nhịp Tràng Tiền

Tưởng Huế tôi về thăm mưa đêm
Đã xa chiều nhạt nắng lụa mềm
Chút lạnh huyền xưa thèm tay nắm
Giờ đây tuổi mỏi bổng gầy thêm

Tưởng Huế mưa như thuở có em
Mùa xuân cỏ úa với sương đêm
Em như hạt lệ buồn đâu đó
Còn tôi ngơ ngác chốn không tên

Chợt thèm khoảng rét thời ly biệt
Để mình là khói trong mắt em!

Pháp Hiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*